Učednický program Awana

Předejte dětem duchovní dědictví
českého národa.
Zpřístupněte dětem Bibli.
Řekněte jim o Ježíši.
Více informací pro vedoucí Awany
na http://www.awanaczech.cz/

Přátelství a přijetí

Děti hrají speciální týmové hry a při tom se zároveň učí poznávat samy sebe a přijímat druhé.
V Awaně se dítě bez problémů socializuje během několika schůzek.

Bezpečné prostředí

Smysluplné naplnění volného času
v bezpečném prostředí, kde vládne atmosféra přijetí.
V takové atmosféře se děti nejlépe rozvíjejí.

Duchovní růst

Děti se seznamují s Biblí. Učí se rozumět základním biblickým pravdám přímo z Písma. Poznávají Ježíše Krista jako osobního Spasitele.

Awana ve světě

Materiály a programy Awany oslovují každý týden 4 milióny dětí ve více jak 100 zemích světa,
aby mohly poznávat, zamilovat si a následovat Ježíše Krista.

Awana v Česku

Česká Awana byla do mezinárodního systému Awana klubů zařazena v roce 2000. Kluby je možno provozovat pouze pod záštitou konkrétního křesťanského sboru. K dispozici jsou věkově přizpůsobené programy, které si sbor sestaví tak, aby vyhovovaly jeho generačnímu rozpětí. Awana dokáže zaujmout děti od předškolního věku až po 7. třídu ZŠ.

Reference

Jak vnímají Awanu…

Tomáš a Katka

8 a 13 let, Awana Pardubice

K: „Už chodím do Awany šest let. Teď jsem začala chodit zároveň do dorostu, ale Awanu nechci opustit - možná bych se mohla stát VVV-čkem.“ (pozn. VVV – vedoucí ve výcviku).
T: „Už jsem se nemohl dočkat až taky přijdu do Awany jako ségra“, říká její mladší bratr Tomáš. „Začal jsem jako Méďa, ale už jsem Svatojánek a strašně mě to baví.“

Vojta-Ufon

psycholog, bývalý awaňák

Kromě toho, že jsem v Awaně potkal svého nejlepšího přítele, mi Awana dala dobrý základ do dalšího křesťanského života – i když mi to tehdy tak důležité nepřipadalo. Některé z tehdy vybudovaných vztahů, věřím, že přetrvají až na věčnost. A znalost Bible je něco, co je pro křesťanský život základem. Awaně se zkrátka podařilo skloubit uspokojení dětské soutěživosti
s dlouhodobou duchovní investicí.

Slávek

hlavní vedoucí AC České Budějovice

Začalo to v roce 2015, kdy jsme začali dělat výjezdy do Třeboně. Jezdili jsme tam trpělivě celý rok kvůli pár dětem - jeden kluk však chodil pravidelně. Vyklubal se z něho tak nadšený awaňák, že svým nadšením strhl své kamarády. Dnes tam už máme po jednom Méďovi a Svatojánkovi a dva Plamínky. Naše trpělivá a dlouhodobá práce přesvědčila dokonce pana ředitele, v jehož tělocvičně jsme se scházeli, že nám dal k dispozici i třídy. Dnes tam máme společenství rodičů, kteří tvoří stanici našeho sboru.

Jak vypadá schůzka Awana klubu

Tři kmenové části – herní, učební a společná

Zjistili jsme, že nejefektivnější je tzv. učební část. Děti zde pracují v malých skupinkách pod vedením vedoucího. Plní lekce ve své příručce – svým vlastním tempem – takže nevadí, když někdy dítě chybí. V malé skupince lze lépe vybudovat vzájemnou důvěru. Vedoucí tak může smysluplně objasnit základní biblické pravdy přímo na podkladě veršů z Písma.
Děti, které projdou celou Awanou, získávají na celý život zásobárnu až 250 biblických veršů.

Tři části schůzky

Zjistěte více o tom, co se v které části schůzky Awana klubu děje. Každá část trvá zhruba 40 minut - celá schůzka tedy dvě hodiny. Schůzka začíná společným zahájením, kde se vedoucí nebo některé z dětí modlí za schůzku, slibujeme slib čestnosti a příležitostně zpíváme slavnostní hymnu Awany. Teprve pak se rozjede schůzka.

Herní část

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Děti hrají týmové hry v unikátním Awana čtverci. Učí se tím spolupracovat ve skupině. Čtverec má hrany označené červenou, modrou, zelenou a žlutou čárou, na každé stojí jedno ze čtyř družstev. Družstva sbírají body pro svou barvu. Každému hráči v týmu je umožněno si daný typ hry zahrát, teprve pak dojde ke změně disciplíny. Čtyři barevná družstva sbírají své body i v učební části za počet lekcí, které každý z hráčů splní. Na konci schůzky se body vyhodnotí a družstva odmění.

Učební část

PRÁCE S BOŽÍM SLOVEM

Děti se rozdělí do malých skupinek po třech podle barvy své příručky. Pod vedením certifikovaného vedoucího plní postupně svoje lekce v příručce. Za každou splněnou lekci získávají body pro družstvo své barvy (viz herní část). Lekce obsahuje mj. biblický verš, kterému se dítě učí porozumět a pak i zpaměti. Po splnění určitého počtu lekcí, získává awaňák tzv. osobní postupovou odměnu v podobě odznaku nebo samolepky. Šikovné děti mohou plnit speciální lekce navíc, které ještě více upevňují jejich získané znalosti a dovednosti.

Společná část

SDÍLENÍ EVANGELIA

Celý klub se znovu sejde pohromadě. Začínáme společným zpěvem. Následuje biblická lekce s praktickou aplikací do života. Vytváří se tím prostor pro sdílení evangelia nebo svědectví. Na závěr schůzky se vyhodnocuje vítězné pořadí všech čtyř družstev a slavnostně se odměňují jedinci, kteří na učební části splnili nárok na nějakou osobní postupovou odměnu. Osobní odměny jsou předávány na stejnokroj (odznaky) nebo do příručky (samolepky). Každý ze čtyř věkově přizpůsobených programů má svoji barvu stejnokroje – trička. Schůzka je zakončena klubovým pokřikem.

Věkově přizpůsobené programy Awany

děti ve věku

předškoláci 5-7 let

MÉĎOVÉ
děti ve věku

mladší školní děti 1.-3. třída

SVATOJÁNCI
děti ve věku

školní děti 4.-5. třída

Písmo&Pravda mladší
děti ve věku

starší školní děti 6.-7. třída

Písmo&Pravda starší

Napište nám

Chcete založit klub? Potřebujete více informací? Plánujete seminář pro rodiče o výchově?
Ozveme se vám.