Akce - všechny jsou jedinečným zážitkem

Život v Awaně

Awana klub se schází každý týden na maximálně dvě hodiny.

Celý klub zahajuje schůzku společně. Po zahájení hrají společně 40 minut hry v Awana čtverci. Pak se rozdělí na skupiny podle věku (Méďové, Svatojánci, Plamínci, Pochodně) do malých skupinek. Na posledních 40 minut schůzky se opět sejdou všichni na společné části, kde se společně zpívá, děti uslyší biblickou lekci a nakonec proběhne vyhodnocení celé schůzky a děti dostávají své odznaky.

Awana hry&Biblický kvíz

Každoroční celostátní sejití klubů na celý víkend, kde soutěží týmy Awana klubů v sedmi disciplínách v Awana čtverci – Awana hrách. Tříčlenné klubové hlídky také běhají po lese od stanoviště ke stanovišti, aby prokázaly znalosti ze svých příruček v Biblickém kvízu.

Školení vedoucích

Základní kurz pro nové vedoucí Awany je celodenní certifikované školení pro nováčky nebo začínajících kluby.

Konference pro vedoucí

Jednou za dva roky pořádá Awana International konference nad aktuálními tématy – jsou přístupné všem pracovníkům s dětmi v ČR. V meziročních obdobích jsou pořádány interní konference nad specifickými awanskými tématy.

Letní tábory

Téměř každý klub pořádá podle svých možností letní tábor dětí. Tábory však nejsou pod gescí Awana International, ale pod záštitou místního křesťanského společenství, které Awana klub provozuje.

Přednášky pro rodiče

Rodiče považujeme za klíčový prvek v duchovním formování nové generace dětí. Jsme schopni přijet na pozvání konkrétního sboru a mít přednášku o výchově či duchovním růstu dětí z oblasti pedagogiky, či psychologie.