Každé dítě má mít možnost poznat Ježíše Krista, zamilovat si ho a následovat.

Awana je učednický program, který formuje děti Božím slovem v Duchu Kristově. Naší touhou je pomáhat křesťanským sborům a rodičům v úsilí, aby nové generace mohly růst v poznání Ježíše Krista, v lásce k němu a následování.

Co můžeme nabídnout

Rodičům a dětem můžeme nabídnout příručky pro děti, které jsou věkově přizpůsobeny podle daného programu a ve kterých mohou děti svým tempem poznávat Bibli. Vedoucím nabízíme kvalitní vyškolení díky základnímu kurzu, na kterém se dále staví pokročilé kurzy a konference. Klubům nabízíme celonárodní víkendová setkání tzv. Awana hry a Biblický kvíz. Po celou dobu existence vašeho klubu (registrace) vás budeme zásobovat veškerým materiálem, který budete pro službu v Awaně potřebovat.
Veřejnosti nabízíme jednou za dva roky konferenci se známými řečníky. Pro rodiče ve vašem sboru nabízíme specializované semináře o výchově a duchovním vedení dětí, se kterými jsme ochotni přijet za vámi do vašeho sboru.

Co vyznáváme

Naše vyznání víry je evangelikálního typu založeném na trojičním učení, zástupné smrti Ježíše Krista na kříži, jeho vzkříšení a jeho druhém příchodu. Velký důraz klademe na Boží slovo a na evangelium – spasení z víry.