Každé dítě má mít možnost poznat Ježíše Krista, zamilovat si ho a následovat.

Awana je učednický program, který formuje děti Božím slovem v Duchu Kristově. Naší touhou je pomáhat křesťanským sborům a rodičům v úsilí, aby nové generace mohly růst v poznání Ježíše Krista, v lásce k němu a následování.

Co můžeme nabídnout

Pro děti máme příručky, které jsou věkově přizpůsobené a kde mohou svým tempem poznávat Bibli. Máme pro ně za plnění příruček speciální odznaky a samolepky.
Vedoucím nabízíme kvalitní vyškolení pro jejich službu, supervizi klubů a konference s awanskými tématy.
Klubům nabízíme celonárodní víkendová setkání tzv. Awana hry a Biblický kvíz.
Po celou dobu registrace vašeho klubu zajistíme veškerý materiál, který budete pro svoji klubovou činnost potřebovat.
Veřejnosti nabízíme jednou za dva roky konferenci se známými řečníky.
Rodičům ve vašem sboru nabízíme specializované semináře o výchově a duchovním vedení dětí.

Co vyznáváme

Naše vyznání víry je evangelikálního typu založeném na trojičním učení, zástupné smrti Ježíše Krista na kříži, jeho vzkříšení a jeho druhém příchodu. Velký důraz klademe na Boží slovo a na evangelium – spasení z víry.